جلبک
جلبک اسپیرولینا

جلبک ها از انواع رسانی ها هستند یعنی گیاه نیستند و ساختار یکدستی دارند و برگ و ریشه و ساقه ندارند،ارقام و رنگ ها و مفید و مضر دارند که در اندازه ریز و باکتری تا سایز قول پیکر و در آب یا خارج از آن وجود دارند ،برخی تجاری بوده و فواید بسیار داشته و برخی مزاحم محیط زیست است و سطح آب را گرفته و مانع دسترسی نور و هوا به موجود ات داخل آب شده و مرگ آن ها را در بر دارد .

در میان جلبک های تجاری برخی در زحمت است مثل هماتوکوکوس که بسیار به آلودگی حساس است و در محیط بسته و نایلون تولید می‌شود و درآمد آن هم بالا است به طوری که هر کیلویی آن حداقل ۱۵ میلیون به فروش می‌رسد ،ولی اسپیرولینا به راحتی تولید می‌شود و مقاومت خوبی داشته و رسیدگی کمی میخواهد و کاربرد های بسیار در ساخت مکمل انسانی و حیوانی با افزودن به غذای آن و صنعت زیبایی در تهیه محصولات مراقبت پوست بدلیل خاصیت تقویتی و جذب سریع مورد استفاده قرار گرفت.

جلبک اسپیرولینا همچنین در محیط به شکل اسفنج عمل کرده و تمام مواد موجود در طبیعت را جذب کرده و آب را تصفیه می‌کند اگر این مواد آلی باشد موردی ندارد اما اگر از این مواد فلزات سنگین مضر و سمی باشد مثل ارسنیک جیوه و غیره را جذب کند سمی بوده و این مواد را وارد بدن انسان میکند و مشاهده میکنید در تناژ های بسیار از چین و اندونزی وارد شده و تمام خراب بوده و متأسفانه بسته بندی شده و به مصرف می‌رسد ،اگر جلبک مصرف کردید و دچار عوارضی چون تهوع سر درد و معده درد شدید آن جلبک سمی و مضر است و مصرف نشود و همچنین اگر روی جلد بسته شهرک صنعتی درج شده بازهم مورد دارد چون شهرک صنعتی محیط هست که آلاینده ها صنعتی و فلزات سنگین وجود دارد و جذب جلبک شده و حتی برای کود گیاهی هم مضر است از این رو تلاش می‌شود با ایجاد شغل برای زنان خانه‌دار و محیط محافظت شده خانگی تولید جلبک وجود داشت ه و علاوه بر ایجاد اشتغال برای زنان و جوانان برای مبارزه با سوءتغذیه و سالم باشد

مهم ترین منبع تغذیه جلبک منبع بیکربنات مثل جوش شیرین و سه عنصر اصلی پتاسیم نیتروژن فسفات و عناصر جزعی مثل آهن و ویتامین است که بود و نبودشان فرقی نمیکند ولی بودنش بهتر از نبود آن است

رفتن به نوارابزار